BR REKENMEESTERS

 

Ons Geskiedenis

 

Die firma het ontstaan uit ‘n twee vertrek kantoortjie tot die kantore wat ons tans beset op die hoek van Derdeweg en Dr. Swanepoelweg in Montana Pretoria.

Die firma het begin met Mnr. Botha as die enigste “klerk” tot waar die firma vandag meer as 20 persone in diens het met 3 prinsipale.

 

 

Dienste

Ons firma bied `n wye verskeidenheid van rekeneningkundige en sekretariële dienste. Kliek hier om meer uit te vind.

 

Professionaliteit

Ons plaas 'n baie hoë premie op onderwys en verpligte kursusse opleiding word aangebied deur die jaar. Dit is verpligtend vir personeel om hierdie kursusse by te woon, ten einde te verseker dat ons personeel op standaard is.

 

Kliënte

Ons kliënte bestaan uit 'n verskeidenheid van besighede wat maatskappy, Beslote Korporasies, Trusts, Kerke, Skole, Openbare Weldaadsorganisasies, Klubs en Vennootskappe Insluit, Maar Nie Beperk.

 

Gekwalifiseerde personeel

BR Rekenmeesters is een van die eerste maatskappye wat as 'n goedgekeurde opleidingskool sentrum (ATC) geëvalueer en geregistreer is. ATC005 is ons geregistreerde nommer.